Stichting Aylien

Het bestuur

Échte zorg op maat

Mijn dochter liet mij ervaren wat er echt nodig is

De wens om een vakantiepark te ontwikkelen en bouwen voor mensen die permanent de zorg hebben voor anderen, vaak kinderen, heb ik uit eigen ervaring. Ik heb een dochter met complexe, meervoudige beperkingen en weet wat dat betekent voor het kind zelf en de verzorgers. Eigenlijk heb ik altijd de wens gehad om haar niet alleen te laten deelnemen aan ons gezinsleven, maar haar ook mee te kunnen nemen op een gezamenlijke vakantie. Dat bleek nagenoeg onmogelijk, ook na het spreken van andere gezinnen. De gezamenlijk gevoelde behoefte bracht mij er toe het initiatief te nemen een dergelijke voorziening te ontwikkelen, te bouwen en in te richten waar niet alleen wij met onze dochter, maar ook vele anderen gebruik van zouden kunnen maken.

Suat Kutlu,
Voorzitter

Ons bestuur

Het team van Aylien

 • Suat Kutlu – Voorzitter
 • Johan Bekema – Penningmeester
 • Frits Jacobs – Secretaris
 • Jelle Krol – Lid
 • Meryem Yalcin – Lid
 • Gülsah Güngoz –Lid
 • Paul van Leeuwen – Lid
Wij zijn trots op ons

Comité van Aanbeveling

Leden

 • ir. Elphi Nelissen, Hoogleraar Building Sustainability Bouwkunde TU/e en Lid RvB Fontys
 • Jessica van Eijs, Tweede Kamerlid,
 • Pieter (P.G.J.M) Hermsen, Directeur/Bestuurder Vivent
 • Roland Kip, Directeur Zorgverzekeraar IZZ
 • Lambert van Nistelrooij, voormalig lid Europees Parlement en voormalig gedeputeerde van Noord-Brabant
 • Huub Hannen, voormalig lid Raad van Bestuur van Interpolis en Achmea
 • Jan Roelofs. Directeur/Bestuurder Stichting ORO
Wij zijn trots op onze

Raad van toezicht

Leden

 • ir. Elphi Nelissen
 • Lambert van Nistelrooij
 • Pieter Hermsen

Het park van Aylien

Het park wordt zo circulair mogelijk gebouwd, dus gebruikmakend van duurzame, herbruikbare materialen en de modernste, milieuvriendelijke technieken. Dit vakantiepark komt ter beschikking van de doelgroep en biedt diensten en faciliteiten die het leven van mensen met een beperking, samen met hun partners, familieleden en mantelzorgers makkelijker en aangenamer maken. De gebruikers kunnen hier zorg en extra ondersteuning inhuren, maar ze kunnen er ook voor kiezen deze zelf mee te nemen. Goede zorg gaat hand in hand met ontspanning en plezier, zodat een vakantie op vakantiepark Aylien de doelgroep, samen met hun familie/mantelzorgers optimaal ten goede komt.

Financiën

Vanaf de oprichting van de stichting op 29 maart 2016 tot 21-09-2020 had de stichting inkomsten noch uitgaven.
Bestuursleden kregen en krijgen geen vacatiegelden en onkostenvergoedingen en treden op als pure vrijwilligers zonder vrijwilligersbijdragen.
Vanaf 21-09-2020 tot heden bestaan de enige inkomsten uit een subsidie van Midpoint Brabant van € 19.360,00. Deze subsidie is conform de subsidievoorwaarden volledig besteed aan een markt- en haalbaarheidsonderzoek van een te ontwikkelen vakantiepark voor gehandicapten en hun mantelzorgers, notariskosten voor een statutenwijziging en de websitefilm.

Wij zijn graag transparant

Juridische Structuur