Over ons

Wat wij willen bereiken

Doel 1

Het ontwikkelen van de mogelijkheid voor mensen met een beperking dat zij, samen met hun familie- leden/verzorgers, minstens een keer per jaar op vakantie kunnen gaan, op een aangepaste recreatie-en vakantiepark, in een prettige omgeving, waarbij professionele zorg aanwezig is.

Doel 2

Het bevorderen en verzorgen van kennisoverdracht over, het leveren van service aan en het verzorgen van opleidingen over mensen met beperkingen

Doel 3

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De missie van Aylien

Maatschappelijk doel

De stichting Aylien is een maatschappelijke organisatie die, zonder winstoogmerk, als doelstelling en kernactiviteit heeft:

 • Mensen met een beperking samen met hun verzorgers een fijne vakantie- en recreatiemogelijkheden, plezier, ontspanning, levenslust en rust bieden;
 • Creëren van aangepaste vakantiewoningen voor de doelgroep,
 • Gevestigd op bestaande reguliere vakantieparken, in rustige, natuurrijke omgeving;

Klimaat en welzijn

Het ontwikkelen van innovatieve concepten, waaronder:

 • Klimaatverantwoord bouwen van woningen (circulair, energieneutraal, duurzaam) en ingericht met innovatieve technische toepassingen;
 • Bijpassende faciliteiten en voorzieningen gericht op gebruik door de doelgroep, zowel individueel als gezamenlijk met andere gebruikers en bezoekers;
 • Zorg- en hulpverlening in de nabijheid door professionals;
  En ervaringsuitwisseling tussen mantelzorgers onderling.

Samenkomen en ontspannen

In samenwerking met de parkexploitanten:

 • Voorzien in gemeenschappelijke ontmoetingsruimten;
 • Gebruik van bestaande faciliteiten, zoals restauratieve voorzieningen, winkel, speelgelegenheden e.d.;
 • Speciale activiteiten voor de doelgroep(en) onder professionele begeleiding;

Begeleiding en ontzorgen

In samenwerking met de parkexploitanten:

 • Organiseren van workshops voor mantelzorgers, familieleden en verzorgers;
 • Bieden van opleiding- en stagemogelijkheden voor studenten in de zorgverlening;
 • Bieden van mogelijkheden voor het ‘ontzorgen’ van mantelzorgers door inschakeling externe begeleiders / professionals;
Samen maken we het waar

Onze kernwaarden

Betrokkenheid

De stichting Aylien heeft de betrokkenheid met de doelgroep, zowel de mensen de beperkingen als de verzorgers, als uitgangspunt.

Samenwerken

Stichting Aylien voert de activiteiten uit in samenwerking met de exploitant van de vakantieparken ( Roompot), professionele begeleiders/zorgverleners, onderwijsinstellingen , zorgverlening en gehandicaptenorganisaties.

Innovatief

De stichting Aylien helpt met het ontwikkelen van innovatieve en aangepaste concepten, zowel voor de bouw en verhuur van de vakantiewoningen als de daarbij behorende zorgverlening en faciliteiten.

Ambitie

De stichting Aylien heeft de ambitie dit project ook elders te realiseren, zodat er zoveel mogelijk mensen met een beperking, zo dichtbij mogelijk in hun woonomgeving, samen met hun verzorgers, gebruik van kunnen maken.

Verslag activiteiten 2020/2021

Klik hieronder om het verslag in te zien.